Master of Business Administration MBA

Bob van den Steenhoven: MBA MEL gecertificeerd

Bedrijfskundig leiderschap

Bent u vanuit de onderwijsinstelling op zoek naar een interim directeur, bestuurder, (hr)manager of onderwijskundige? Bob van den Steenhoven van FESA onderwijsadviesbureau heeft een brede praktijkervaring in alle sectoren van het onderwijs en beschikt over een schat aan kennis. Bob is in Nederland één van de tien MBA MEL gecertificeerde binnen het vakgebied. Hierdoor heeft Bob zich ontwikkelt in professionele vaardigheden en kennis op het hoogste onderwijsniveau, om een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De Master of Business Administration (MBA) is een erkende NVAO opleiding.

Gedragen besturing door schoolleider
Alle ontwikkelingen in de onderwijssector maken het aanbieden van onderwijs van hoge kwaliteit niet altijd even vanzelfsprekend. Met alle veranderingen en financiële randvoorwaarden is het aanbieden van onderwijs van hoge kwaliteit een ware managementuitdaging. Als interim ontwikkel ik samen met het MT het strategisch beleid, schoolplan en/of jaarplan en bereid dit samen met de staf voor. Gedurende het proces worden er steeds meer ontwikkelingen met behulp van werkgroepen ingezet, zodat de voorbereidende taken lager in de organisatie komen te liggen. Zo ontstaat er gedragen besturing. 

Master of Business Administration MBA - NVAO erkende master

Onderwijskwaliteit
Het inrichten van goede kwaliteitszorg, voor zowel de studenten als docenten, vind ik vanuit mijn rol als interim professional daarnaast erg belangrijk. De praktische en theoretische bedrijfskundige managementkennis staan hierin centraal: hoe stuurt het bestuur en/of de school aan op het realiseren van de visie, ambities en doelen en wat voor kwaliteitscultuur is er? Een goede kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en organisatie dragen eraan bij dat leerlingen én medewerkers kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. 

Verbeteren van het onderwijssysteem
Binnen het onderwijssysteem zet ik me in om de diverse leertrajecten te verbeteren. Hierbij wordt niet alleen ingezoomd op de leerstof maar wordt ook onderzocht welke vaklieden het meest geschikt zijn om leerlingen op te leiden en op welke manier dit het beste gerealiseerd kan worden. Strategisch inzicht en innovatie zijn hierbij sterke eigenschappen.

Mijn werkgebied
Voor interim-werkzaamheden richt ik me voornamelijk op de Randstad, de (stedelijke) gebieden rondom de Duin- en Bollenstreek, Leiden, Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk nu mijn cv.

Master of business administration MBA

Maak kennis met

Bob van den Steenhoven
MBA MEL

Ik kom als interim in het onderwijs het beste tot mijn recht wanneer ik voor een flinke uitdaging sta. Mijn sterke eigenschappen zijn: het snel doorgronden van situaties, het stellen van prioriteiten en het nemen van – soms moeilijke - beslissingen. Door duidelijke communicatie en mijn gelijkwaardige opstelling creëer ik rust en draagvlak binnen het intern toezichtkader. Wat de opdracht ook is, de klus wordt geklaard.