Onderwijskundige

doelgerichte en innovatieve aanpak

Onderwijskundige interim

Bent u vanuit de onderwijsinstelling op zoek naar een interim onderwijskundige? Bob van den Steenhoven van FESA onderwijsadviesbureau heeft een brede praktijkervaring in alle sectoren van het onderwijs en beschikt over een schat aan kennis (MBA MEL). De onderwijskundige heeft de belangrijke taak om het onderwijssysteem en de diverse leertrajecten te verbeteren. Hierbij wordt niet alleen ingezoomd op de leerstof maar wordt ook onderzocht welke vaklieden het meest geschikt zijn om leerlingen op te leiden en op welke manier dit het beste gerealiseerd kan worden.  

Onderwijskwaliteit
Mijn grote kracht is het inrichten van goede kwaliteitszorg. Hierin staat de uitvoering centraal: hoe stuurt het bestuur en/of de school aan op het realiseren van de visie, ambities en doelen en wat voor kwaliteitscultuur is er? Een goede kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en organisatie dragen eraan bij dat leerlingen én medewerkers kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. 

Gedragen besturing
Vanuit de rol van onderwijskundige ontwikkel ik samen met het MT het beleid, schoolplan en/of jaarplan en bereid dit samen met de staf voor. Gedurende het proces worden er steeds meer ontwikkelingen met behulp van werkgroepen ingezet, zodat de voorbereidende taken lager in de organisatie komen te liggen. Zo ontstaat er gedragen besturing. Als interim in het onderwijs geef ik inhoudelijke kaders mee en vraag ik medewerkers om het beleid verder te ontwikkelen door hen vroegtijdig aan te haken.

Werkgebied
Voor interim-werkzaamheden richt ik me voornamelijk op de Randstad, de (stedelijke) gebieden rondom de Duin- en Bollenstreek, Leiden, Haarlem, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Bekijk mijn CV voor meer informatie over mijn deskundige achtergrond. 

onderwijskundige interim

Maak kennis met

Bob van den Steenhoven

Ik kom als onderwijskundige in het onderwijs het beste tot mijn recht wanneer ik voor een flinke uitdaging sta. Mijn sterke eigenschappen zijn: het snel doorgronden van situaties, het stellen van prioriteiten en het nemen van – soms moeilijke - beslissingen. Door duidelijke communicatie en mijn gelijkwaardige opstelling creëer ik rust en draagvlak binnen het intern toezichtkader. Wat de opdracht ook is, de klus wordt geklaard.