over

Bob van den Steenhoven, MBA MEL

Bob van den Steenhoven, MBA MEL

Samen met mijn twee broers groeide ik op in een warm juristengezin in Oegstgeest. Ik doorliep de mavo, havo en het vwo. Een vormende periode, waar ik mijn doorzettingsvermogen aan te danken heb. Leren was voor mij een zoektocht. Mijn ouders gaven mij mee: leren doe je niet alleen vanuit boeken. Het is de reden waarom ik mijn studie rechten al snel verwisselde voor de pabo. Voor de klas staan was een feest van herkenning: ik snap de strubbelingen van leerlingen en ouders. Voor ieder kind zijn persoonlijke manier van leren ontdekken, dat werd mijn drive.

In mijn visie kan een school in een veranderende samenleving kan niet stil blijven staan. Het is de taak van de school om leerlingen zich te helpen ontwikkelen en voor te bereiden op hun plaats in de maatschappij. Dit vraagt niet alleen kennis en vaardigheden van leerlingen, maar ook het eigen maken van normen, waarden, gedragingen en attitudes. 

Door het ontwikkelen van deze persoonlijke vaardigheden leren leerlingen te ontdekken wie ze zijn en leren ze om te gaan met wat ze denken, doen, voelen en willen. Dit vraagt niet alleen om leren ìn de klas, maar ook daarbuiten.

In mijn loopbaan deed ik ervaring op in alle sectoren van het onderwijs, in verschillende rollen. Van het basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs, mbo, hbo tot het doceren van masterstudenten. Als leerkracht en zorgcoördinator en als directeur en bestuurder. Ik geloof in een leven lang leren. Na mijn pabo-diploma heb ik verschillende opleidingen afgerond, waaronder de Master Educational Leadership en de MBA (Master bedrijfskundig strategigisch management, specialisatie onderwijsmanagement). Verder doe ik op dit moment onderzoek naar verschillende vraagstukken binnen het onderwijs. In dit onderzoek beoog ik inzicht te verschaffen in de relatie tussen leiderschap op scholen en de mate van leerlingparticipatie binnen het kader van burgerschapsonderwijs op basisscholen. Lees hier meer over dat onderzoek. 

Het onderwijs middels verbinding naar een hoger niveau tillen, dat is wat ik doe. Nieuwsgierig geworden?