Burgerschapsvorming Onderwijs

doelgerichte en innovatieve aanpak

Burgerschapsvorming in het Onderwijs

Bij FESA Onderwijsadviesbureau ben ik sterk overtuigd van het belang van burgerschapsvorming als fundament voor een welvarende samenleving. In onze hedendaagse samenleving zien we steeds meer verdeeldheid tussen groepen en individuen, of het nu gaat om politieke standpunten of culturele identiteiten. Het vermogen om elkaars standpunten te begrijpen staat onder druk, waardoor het van essentieel belang is dat het onderwijs zich focust op het ontwikkelen en onderhouden van burgerschapsvaardigheden om deze trend tegen te gaan.

Binnen het onderwijs wordt burgerschapsvorming erkend als een cruciaal instrument voor de ontwikkeling van actieve, betrokken burgers die constructief kunnen bijdragen aan de samenleving. Het is de tijd waarin leerlingen hun basis leggen voor hun kijk op de wereld en hun rol daarin. Echter, de benadering van burgerschapsvorming verschilt sterk tussen scholen. Sommige scholen beperken zich tot theorie in het klaslokaal, terwijl andere een dynamischere aanpak hanteren met burgerschapslessen die ook buiten het klaslokaal plaatsvinden.

Burgerschapsvorming gaat verder dan alleen het overdragen van kennis; het richt zich steeds meer op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor actief burgerschap. Het gaat niet alleen om het begrijpen van democratische waarden, maar ook om het toepassen ervan in het dagelijks leven. Desondanks lijken onderwijsprofessionals terughoudend te zijn om dit buiten de schoolmuren te stimuleren. Het opbouwen van netwerken is hierbij cruciaal. 

Bob van den Steenhoven is expert op het gebied van burgerschapsvorming in het onderwijs. Samen bouwen we aan een inclusieve en betrokken leeromgeving waarin elke leerling de kans krijgt om te groeien tot een actieve en verantwoordelijke burger. Benieuwd hoe ik jouw school kan helpen?

Bekijk mijn CV voor meer informatie over mijn deskundige achtergrond of neem contact met mij op. 

Onderzoek Schoolleiderschap en de effecten op Inclusiviteit en Burgerschapsonderwijs

Op dit moment doe ik onderzoek naar verschillende vraagstukken binnen het onderwijs. Zo beoog ik onder andere inzicht te verschaffen in de relatie tussen leiderschap op scholen en de mate van leerlingparticipatie binnen het kader van burgerschapsonderwijs op basisscholen. Uit gesprekken met directeuren, beleidsmedewerkers, leerkrachten en bestuurders van verschillende onderwijsinstellingen blijkt dat er behoefte is aan gerichte ondersteuning op beleidsniveau en in de praktijk om handelingsverlegenheid te overwinnen en een effectiever kader voor burgerschapsonderwijs buiten het klaslokaal te ontwikkelen.

Met het onderzoek beoog ik niet alleen bij te dragen aan het wetenschappelijke begrip van de relatie tussen schoolleiderschap, burgerschapsonderwijs en leerlingparticipatie, maar ook praktische aanbevelingen te doen die scholen en beleidsmakers kunnen helpen bij het vormgeven van effectieve strategieën om actieve burgerschapsontwikkeling te bevorderen.

Lees hier meer over het onderzoek.

Burgerschapsvorming onderwijs

Maak kennis met

Bob van den Steenhoven

Ik kom als onderwijskundige in het onderwijs het beste tot mijn recht wanneer ik voor een flinke uitdaging sta. Mijn sterke eigenschappen zijn: het snel doorgronden van situaties, het stellen van prioriteiten en het nemen van – soms moeilijke - beslissingen. Door duidelijke communicatie en mijn gelijkwaardige opstelling creëer ik rust en draagvlak binnen het intern toezichtkader. Wat de opdracht ook is, de klus wordt geklaard.